Periaatteena uimahallien välinen kisailu

Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjassa ei ole henkilökohtaista kilpailua. Osallistujat, eli uimahallien asiakkaat, kilpailevat itseään vastaan ja pyrkivät mahdollisimman hyvään henkilökohtaiseen tulokseen ja mahdollisten aiempien tulostensa parantamiseen sekä uintiliikuntakunnon ja -tekniikan kehittämiseen.

Uimahallien välisessä kilpailussa on kolme sarjaa: pienet, keskisuuret ja suuret uimahallit. Kampanjan päätyttyä uimahallit ilmoittavat yhteenlasketut metrit, minuutit ja osallistujat Uimaliittoon valtakunnallista tuloskoontia varten.

Kampanjaan osallistuneiden henkilöiden henkilökohtaisia suorituksia ei julkaista. Mikään ei kuitenkaan estä palkitsemasta aktiivista osallistumista hallin sisäisesti.

Palkitseminen

Uimaliitto palkitsee Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjan valtakunnallisten tulosten perusteella yhdeksän uimahallia, kolme kussakin kokoluokassa: pienet, keskisuuret ja suuret uimahallit. Jokaisesta kokoluokasta palkitaan eniten kilometrejä, eniten minuutteja ja kävijämäärään suhteessa eniten osallistuja kerännyt uimahalli. Palkintoina olevat uintivarustepaketit uimahalli voi käyttää haluamallaan tavalla.

Uimahallit voivat palkita yksittäisiä osallistujia parhaiksi katsomillaan perusteilla Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjapakettiin kuuluvin tuottein, mukana muun muassa uimalaseja, pyyhkeitä ja uintitarvikepussukoita.

Osallistuminen ja suoritusten kirjaaminen

Osallistua voi kampanjaan kuuluvassa uimahallissa, jossa on saatavilla Ui Elämäsi Kuntoon -suorituskortteja. Mikäli suorituksia kerrytetään useammassa kampanjahallissa, tulee suoritukset kirjata vain kyseisen uimahallin suorituskorttiin ja/tai ranking-listaan. Toisessa uimahallissa tehtyjä suorituksia ei siis voi kirjata toisen uimahallin tuloksiin.

Osallistua voi kahteen sarjaan:

1) Uinti: kirjataan uidut metrit (esim. 1800 m)

2) Vesijumppa ja vesijuoksu: kirjataan minuutteina täyttyneet puolituntiset (esim. 60 min)

Nämä suoritukset kirjataan päiväkohtaisesti suorituskorttiin erikseen metreinä ja minuutteina. Uimahallin seinällä olevaan ranking-listaan tulokset voi yhdistää, tällöin yhden merkinnän (rastin) saa 1000 uidulla metrillä (1 km) ja puolen tunnin vesijumpalla tai vesijuoksulla.

Kampanjan päättyessä henkilökohtaisessa suorituskortissa voi siis olla kaksi kokonaistulosta; uidut metrit yhteensä sekä vesijumpatut ja -juostut tuntimäärät puolen tunnin tarkkuudella.

Varusteet ja uintiajat

Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjassa ei saa käyttää normaalien uintiliikuntavarusteiden lisäksi muita varusteita. Uintisarjassa normaaleja varusteita ovat uima-asu, uimalasit, uimalakki. Vesijumppa ja vesijuoksusarjassa lisäksi ohjattuun vesijumppaan kuuluvat välineet ja vesijuoksuvyö.

Kiellettyjä apuvälineitä ovat esimerkiksi räpylät ja käsivetoapuvälineet. Muilta osin on noudatettava uimahallikohtaisia uima-asusääntöjä.

Suorituksissa tulee noudattaa uimahallikohtaisia käyntirajoituksia, kuten uintiaikarajoitus, kuitenkin niin, että suorituskertoja voi tulla vain yksi (1) jokaisena kampanjan päivänä.