Periaatteena uimahallien välinen kisailu

Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjassa ei ole henkilökohtaista kilpailua. Osallistujat, eli uimahallien asiakkaat, kilpailevat itseään vastaan ja pyrkivät mahdollisimman hyvään henkilökohtaiseen tulokseen ja mahdollisten aiempien tulostensa parantamiseen sekä uintiliikuntakunnon ja -tekniikan kehittämiseen.

Uimahallien välisessä kilpailussa on kolme sarjaa: pienet, keskisuuret ja suuret uimahallit. Kampanjan päätyttyä Uimaliitto kokoaa valtakunnallisesti yhteenlasketut metrit, minuutit ja osallistujat.

Kaikki kampanjaan osallistuvien liikkujien henkilökohtaiset suoritukset julkaistaan applikaatiossa. Jos nimeäsi ei saa julkaista, käy muuttamassa käyttäjätilin asetuksissa kohta "Näytä nimi tulostaulukossa" passiiviseksi. 


Palkitseminen

Uimaliitto palkitsee Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjan valtakunnallisten tulosten perusteella yhdeksän uimahallia, kolme kussakin kokoluokassa: pienet, keskisuuret ja suuret uimahallit. Jokaisesta kokoluokasta palkitaan eniten kilometrejä, eniten minuutteja ja kävijämäärään suhteessa eniten osallistuja kerännyt uimahalli. Palkintoina olevat uintivarustepaketit uimahalli voi käyttää haluamallaan tavalla.


Osallistuminen ja suoritusten kirjaaminen

Osallistua voi kampanjaan kuuluvassa uimahallissa, joka löytyy applikaatiosta. Suorituksia voi kerryttää useammassa kampanjahallissa, kukin suoritus kirjataan kyseiseen halliin.  Toisessa uimahallissa tehtyjä suorituksia ei siis voi kirjata toisen uimahallin tuloksiin.

Osallistua voi kahteen sarjaan:

1) Uinti: kirjataan uidut metrit (esim. 1800 m)

2) Vesijumppa ja vesijuoksu: kirjataan minuutteina täyttyneet puolituntiset (esim. 60 min)

Nämä suoritukset kirjataan päiväkohtaisesti applikaatioon erikseen metreinä ja minuutteina.

Varusteet ja uintiajat

Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjassa ei saa käyttää normaalien uintiliikuntavarusteiden lisäksi muita varusteita. Uintisarjassa normaaleja varusteita ovat uima-asu, uimalasit, uimalakki. Vesijumppa ja vesijuoksusarjassa lisäksi ohjattuun vesijumppaan kuuluvat välineet ja vesijuoksuvyö.

Kiellettyjä apuvälineitä ovat esimerkiksi räpylät ja käsivetoapuvälineet. Muilta osin on noudatettava uimahallikohtaisia uima-asusääntöjä.

Suorituksissa tulee noudattaa uimahallikohtaisia käyntirajoituksia, kuten uintiaikarajoitus, kuitenkin niin, että suorituskertoja voi tulla vain yksi (1) jokaisena kampanjan päivänä.