Kampanjan yleiset tavoitteet

 • Saada mahdollisimman moni kokeilemaan/harrastamaan vesiliikuntaa kampanjan aikana.
 • Lisätä uimahallin tunnettuutta harrastuspaikkana kaikille ikäryhmille.
 • Lisätä yhteistyötä uimahallin ja uimaseuran välillä.
 • Tehdä yhteistyötä kunnan liikuntatoimen ja koulujen kanssa.
 • Ideoita kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen

1. Mikä on oman uimahallinne tavoite?

Esimerkiksi:

 • määrällinen tavoite (esim. nuorten osuus, työpaikkaliikkujat)
 • laadullinen (esim. hallihenkilökunnan yhteistyön lisääminen)
 • toiminnallinen (esim. lisää erilaisia tapahtumia ja toimintaa halliin, yhteistyö kunnan liikuntatoimen ja seurojen kanssa)
 • muut tavoitteet

2. Tiedotus ja henkilökunnan sitouttaminen ennen kampanjan alkua

 • Mitkä ovat hallihenkilökunnan roolit ja tehtävät kampanjan aikana?
 • Miten materiaalien näkyvyys ja saatavuus on varmistettu?
 • Miten henkilökunta tiedottaa tulevasta kampanjasta asiakkaita (kuulutukset, sisääntulo, kahvila)?
 • Miten paikallislehti informoidaan kampanjasta ja mitä yhteistyötä sen kanssa voitaisiin tehdä (esim. haastekilpailu, kampanjan aikainen tiedottaminen)

3. Tapahtumien ja kurssien suunnittelu

Voiko paikallisen uimaseuran kanssa tehdä yhteistyötä?

Suomen Uimaliiton jäseninä on yli 130 uimaseuraa, joissa on monipuolista uintiliikunnan osaamista. Katso uimaseurojen yhteystiedot Uimaliiton sivuilta, tai kysy lisää: jaana.sinervuo-tarula@uimaliitto.fi / 044 5490 344.

Järjestetäänkö kampanjan aikana uimahallissa tapahtumia, esimerkiksi:

 • uintiklinikoita
 • tekniikkakursseja
 • uimakouluja
 • muita tapahtumia esim. kynttiläuinti, vesijuoksutapahtuma jne.
 • tapahtumien tiedotus asiakkaille

4. Kampanjan aikainen toiminta

 • Uitujen metrien kerääminen hallille sopivalla tavalla. Suorituskorttien säilytys ja kirjaus uimavalvojien toimesta vai asiakkaiden?
 • Aktiivinen tiedottaminen käynnissä olevasta kampanjasta kuulutuksin ja muissa asiakaskontakteissa
 • Tapahtumien ja erilaisen toiminnan järjestäminen
 • Kampanjaa ennen asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja kehittämisideoiden kirjaaminen
 • Hauskaa toiminta asiakkaille ja motivoivaa yhdessä tekemistä henkilökunnalle
 • Paikallislehden ajan tasalla pitäminen

5. Kampanjan jälkeen

 • Tulokset ajoissa Uimaliittoon. (Palaute ja tulokset pyydetään verkkolomakkeella)
 • Tiedotus tuloksista paikallisesti lehdissä ja/tai hallilla.
 • Kampanjan onnistumisen arviointi verrattuna asetettuihin tavoitteisiin, kehittämisideoiden dokumentointi.
 • Palautteenanto kampanjan kehittämiseksi järjestäville tahoille